Tiền tệ
Không có kết quả cho tìm kiếm
Tiền tệ
Không có kết quả cho tìm kiếm
Chọn ngôn ngữ của bạn
Không có kết quả cho tìm kiếm
Cần giúp đỡ?

Kết nối với API Kỹ thuật số Binaryx

Truy cập vào mọi tính năng của Binaryx bằng cách dùng môi trường và trải nghiệm bạn yêu thích. Sắp ra mắt cuối năm nay.

Truy cập các tính năng giao dịch

API của chúng tôi cung cấp cho bạn truy cập đến cùng những tính năng chúng tôi có trên cổng giao dịch. Kiểm soát lệnh, đặt giá và số lwojng. Khám phá biểu đồ tradingview. Quản lý số dư và chuyển tiền.

Giao dịch giao ngay
Sắp có
Giao dịch đòn bẩy
Giao dịch hợp đồng tương lai

Truy cập đến các tính năng sàn giao dịch

Bằng cách dùng Binaryx API, người dùng của chúng tôi có thể mua, bán và trao đổi tiền mã hóa theo cách trực tiếp mới khi dùng ứng dụng thông thường của bạn. Đồng thời cũng hoạt động khi bạn muốn khởi đầu doanh nghiệp trao đổi tiền mã hóa của riêng mình.

Sắp có
Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số
Mua và bán tiền mã hóa bằng tiền pháp định

Truy cập vào ví crypto

Có thể quản lý tiền bạn đang lưu trữ ở ví Binaryx bằng cách dùng API kỹ thuật số của chúng tôi. Nạp hoặc rút tiền kỹ thuật số. Chuyển tiền đến các ví hoặc sản phẩm khác.

Sàn giao dịch và tỉ giá thị trường

Kết nối Binaryx API để giám sát thay đổi thị trường tiền mã hóa. Máy chủ của chúng tôi cập nhật mọi thay đổi và giá cả theo thời gian thực. Sử dụng để bắt đầu xây dựng những sản phẩm tiền mã hóa mới hoặc hiển thị dữ liệu tương ứng về những sản phẩm bạn đã có.

Sắp có
Tên
Giá cuối
Thay đổi 24h
Thị trường

Truy cập đến thanh khoản Binaryx

Nếu bạn thắc mắc nơi đâu và làm thế nào để thanh khoản các sản phẩm hay việc kinh doanh tiền mã hóa của mình thì chúng tôi ở đây để hỗ trợ! Liên hệ chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu sử dụng thanh khoản sàn giao dịch Binaryx hoặc nếu bạn muốn ra mắt doanh nghiệp mới.

We use cookies to improve and personalize your experience. To find out more, please read and agree with our Cookies Policy.

Allow Cookies