Tiền tệ
Không có kết quả cho tìm kiếm
Tiền tệ
Không có kết quả cho tìm kiếm
Chọn ngôn ngữ của bạn
Không có kết quả cho tìm kiếm
Cần giúp đỡ?

Thanh khoản

Câu hỏi phổ biến nhất cho người dùng và nhà giao dịch đó là nền tảng giao dịch tiền điện tử thực hiện thanh khoản như thế nào và đảm bảo gì cho sự an toàn khoản nạp tiền của họ? Chúng tôi đã liệt kê tất cả thông tin cần thiết về cách chúng tôi thực hiện tại Binaryx.

Chúng tôi đã làm gì?

Đội ngũ Binaryx đã làm việc chăm chỉ để cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch, tỉ giá, sự an toàn và ổn định tốt nhất về mặt thanh khoản. Chúng tôi đã làm như thế nào?

01

Đầu tiên, Binaryx được cung cấp thanh khoản bởi các nhà cung cấp thanh khoản mang đến dữ liệu liên quan, cho phép chúng tôi nhận thanh khoản từ họ và phù hợp với sổ lệnh của chúng tôi

02

Chúng tôi cũng kết nối với những nhà cung cấp thanh khoản nổi tiếng khác nhau, cung cấp dữ liệu liên quan, cho phép chúng tôi nhận thanh khoản từ họ và phù hợp với sổ lệnh của chúng tôi

03
Kết nối thông qua API của các sàn giao dịch khác cho phép chúng tôi nhận thanh khoản và nguồn cấp dữ liệu từ họ

Về mặt sàn giao dịch cơ bản, đội ngũ của chúng tôi đã phát hành thuật toán thông minh và bộ cân bằng. Nhờ đó chúng tôi có thể cung cấp cho bản tỉ giá trao đổi tốt nhất. Công cụ trao đổi Binaryx cung cấp các phương pháp khác nhau để Mua và Bán tiền điện tử tức thì.

Trở thành đối tác thanh khoản

Bạn muốn cung cấp dịch vụ thanh khoản hoặc sử dụng thanh khoản của Binaryx để ra mắt việc kinh doanh riêng của bạn?

We use cookies to improve and personalize your experience. To find out more, please read and agree with our Cookies Policy.

Allow Cookies