Tiền tệ
Không có kết quả cho tìm kiếm
Tiền tệ
Không có kết quả cho tìm kiếm
Chọn ngôn ngữ của bạn
Không có kết quả cho tìm kiếm
Cần giúp đỡ?

Mua và Bán Tiền Crypto trên Sàn
Giao dịch Binaryx

Đội ngũ Binaryx đang phát triển một mô-đun trao đổi tiền crypto cao cấp của riêng mình. Do đó, tất cả dữ liệu trên thị trường và điểm số của các nhà giao dịch tiền crypto sẽ dựa trên kết quả từ mô đun sàn giao dịch Binaryx™. Hãy khám phá các tính năng chính và các cơ hội mà bạn có thể có trên trao đổi Binaryx bên dưới.

Cơ chế tìm ghép

Đội ngũ của chúng tôi đang phát công cụ tìm ghép để cung cấp khả năng mở, đóng và khớp lệnh chính xác cao. Phù hợp với các lệnh của người mua và người bán là công việc thiết yếu của các cơ quan chức năng và nhà sản xuất thị trường trong các sàn giao dịch. Việc khớp lệnh xảy ra khi các lệnh mua và lệnh bán phù hợp nhau đối với bảo mật tương tự được gửi với các khoản chi phí và thời gian gần. Thường thì các lệnh mua và bán khớp nhau nếu chi phí mua lớn nhất phù hợp hoặc vượt quá chi phí cơ bản của lệnh bán. Từ thời điểm đó, các khung khớp lệnh theo yêu cầu được hiện đại hóa của các sàn giao dịch khác nhau sử dụng một loại kỹ thuật để sắp xếp các lệnh cho khớp.

Theo dõi Giao dịch

Binaryx Trading View

Tất cả các nhà giao dịch tiền crypto có cơ hội sử dụng các biểu đồ khác nhau, chẳng hạn như Chế độ xem Ban đầu, Giao dịch và Độ sâu, theo mức độ kinh nghiệm của họ. Nếu bạn am hiểu và biết cách sử dụng các biểu đồ – hãy chọn nó từ danh sách và tận hưởng quá trình giao dịch trên sàn giao dịch của chúng tôi.

Các Loại Lệnh

Binaryx cung cấp tất cả các tính năng cần thiết để các nhà giao dịch có được trải nghiệm người dùng tốt nhất so với các sản phẩm tương tự với các tính năng sau:

Type of orders on Binaryx.com
  • Một lệnh thị trường thể hiện người môi giới hoàn thành lệnh ở mức giá có sẵn tiếp theo. Các lệnh thị trường không có giá cụ thể và thường được thực hiện trừ khi không có thanh khoản giao dịch. Các lệnh thị trường thường được sử dụng nếu nhà giao dịch muốn vào hoặc ra khỏi giao dịch một cách nhanh chóng và không quan tâm đến giá họ nhận được.
  • Lệnh mua giới hạn thể hiện người môi giới mua bảo đảm bằng hoặc thấp hơn một mức giá xác định. Các lệnh giới hạn đảm bảo rằng người mua chỉ trả một mức giá cụ thể để mua bảo mật. Các lệnh giới hạn có thể vẫn có hiệu lực cho đến khi chúng được thực thi, hết hạn hoặc bị hủy.
  • Lệnh bán giới hạn thể hiện người môi giới bán tài sản ở mức giá cao hơn giá hiện tại. Đối với các vị trí dài hạn, loại lệnh này được sử dụng để lấy lợi nhuận nếu giá tăng cao lên sau khi mua.
  • Lệnh dừng bán thể hiện cho người môi giới bán nếu một tài sản đạt đến một mức giá xác định dưới mức giá hiện tại.

Các Cặp

Tham gia sâu vào không gian tiền crypto, chúng tôi đang tìm cách hỗ trợ và thêm nhiều cặp tiền, bao gồm các cặp crypto, cặp fiat, trong khi các tùy chọn khác sẽ được thêm vào khi thảo luận với những người dùng đầu tiên của chúng tôi. 

Các đồng tiền Crypto chúng tôi hỗ trợ

Tất cả các nhà giao dịch tiền điện tử có thể giao dịch Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, Bitcoin Cash, EOS, Dash, Tether và hơn nữa bằng cách sử dụng sàn giao dịch của chúng tôi.

Gửi và Rút tiền

Khi bạn truy cập trang gửi tiền, bạn sẽ có thể chọn loại tiền nào bạn muốn gửi. Binaryx hỗ trợ tiền gửi của hơn 50 loại tiền crypto. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là đôi khi việc gửi tiền sẽ không khả dụng cho một số loại tiền crypto nhất định nếu ví đang được bảo trì. Lựa chọn tiền nằm ở bên trái màn hình và thông tin tiền gửi sẽ được hiển thị ở phía bên phải.

Binaryx deposit withdrawal

Khi bạn truy cập trang rút tiền, bạn sẽ có thể chọn loại tiền nào bạn muốn rút. Lựa chọn tiền nằm ở bên trái màn hình và thông tin rút tiền sẽ được hiển thị ở phía bên phải. Điều quan trọng cần lưu ý là đôi khi việc rút tiền sẽ không khả dụng cho một số loại tiền crypto nhất định nếu ví đang được bảo trì.

We use cookies to improve and personalize your experience. To find out more, please read and agree with our Cookies Policy.

Allow Cookies