Cần hỗ trợ?

Gặp gỡ Nhóm

Chúng tôi tập trung vào con người, kỹ năng và văn hóa để xây dựng các sản phẩm fintech mang lại cơ hội tài chính vô hạn.

Chúng tôi là ai

Chúng tôi là một nhóm các doanh nhân đầy tham vọng, các hacker và nhà tiếp thị siêu sao cùng nhau xây dựng các sản phẩm sáng tạo

Khả năng lãnh đạo
Oleg Kurchenko Founder & CEO
Slava Krasnov CTO
Dan Zaitsev COO
Arkadi Oislender CFO
Ilona Ivanchuk CCO
Nhóm
Oleg Miha Lead Front-end Developer
Anton Levchuk Front-end Web Developer
Oleksandr Yurchuk Senior C++ Developer
Dmitry Andriushchenko Front-end Web Developer
Volodymyr Pavlov Back-end Developer
Vlad Yurchenko Blockchain Developer
Oleh Dmytrychenko Blockchain Developer
Alexander Garaschenko Blockchain Developer
Nataliia Mazhara QA
Vladyslav Kindra UI/UX Designer
Ivan Serhiienko Creative Designer
Roman Sharov Operations Manager & HR
Dmitriy Kovalenko Social Media Manager
Danil Koroviakov Social Media Manager
Dmitry Tolmachenko Operations Manager
Oleg Marchenko Project Manager & Trader
Irakliy Dizenko Liquidity Manager Algorithmic Trading

Chúng tôi hiện ở đâu?

Địa chỉ

Tallinn, 26 Majaka Street 11411, Estonia

Liên hệ chúng tôi

Sử dụng biểu mẫu này để liên hệ với chúng tôi